Groep 4

Welkom bij groep 4

 

Avi lezen: Op deze website kan uw kind oefenen met de verschillende AVI niveaus van lezen.

Woordentrainer: Op deze site kun je op verschillende niveaus woorden flitsen en je kunt zelf aangeven op welk tempo.

Woordflitsen: Op deze website kun je oefenen met het lezen van woorden op tempo op verschillende niveaus en met verschillende woorden.

 

Digischool rekenen: Op deze website kun je oefenen met + X - : sommen en met geld sommen.

Plus en minsommen: Op deze website kun je oefenen met + en - sommen op tempo en allerlei andere spelletjes met + en - sommen tm 100

Verhaaltjes sommen: Op deze website kun je oefenen met verhaaltjes sommen

Digischool getal begrip: Op deze website kun je spelletjes spelen en oefenen met tellen.

Reken spelletjes: Op deze website kun je allerlei spelletjes spelen met rekenen speciaal voor groep 3.

Splitsen: Op deze website kun je oefenen met het splitsen van getallen.

Tempotoets: Op deze website kun je oefenen met het op tempo maken van + - x :

CITO rekenen oefenen: Op deze website kun je oefenen met de de sommen van CITO.

 

Spelding: Op deze website kun je oefenen met spelling woorden en je kunt zelf kiezen met welke woorden je wilt oefenen en met welke groep.

NTR: Op deze website kun je oefenen om het foute woord te zoeken in de zin.

Digitee: Op deze website kun je zelf kiezen met welke woorden je wilt oefenen, deze worden dan voor gelezen en dan moet jij ze goed intypen.

Bloon: Op deze website kun je met de woorden van het thema in de klas oefenen. Je hebt hiervooor een wachtwoord nodig, deze kun je krijgen bij je leerkracht.

Cito spelling: Op deze website kun je de woorden die je in de CITO spelling krijgt oefenen, kies eerst je groep.

Lettermachine: Op deze website kun je spelenderwijs oefenen met spelling.

Spelling.nl: Op Spelling.nl vind je alles wat te maken heeft met de Nederlandse spelling. Zo hebben we bijvoorbeeld het kopje ‘Spelling op de basisschool’. Je kunt dan kiezen in welke groep je zit. Je leest dan precies wat je dit jaar allemaal gaat leren en hoe het ook alweer zit met de spellingregels.

 

Oefenplein: Op deze website kun je verschillende onderdelen oefenen zoals: zoek de eerste zin, vul het ontbrekende woord in en toetsen.

Cito trainer: Op deze website kun je oefenen met de verschillende onderdelen van CITO.

Begrijp je me: Op deze website kun je oefenen met meerkeuze vragen en met filmpjes.

Begrijpend lezen: Op deze website kun je oefeningen doen met begrijpend lezen met leuke teksten.

Camera: Op deze website kun je het spel Camera spelen, je moet goed lezen wat er staat en daar een foto van maken.

Nieuwsbegrip: Op deze website vind je de methode die wij op school gebruiken. De kinderen hebben hiervoor een inlognaam en wachtwoord gehad van hun leerkracht. Elke dinsdag staat er nieuwe les klaar van nieuwsbegrip, de lessen gaan over de actualiteit. Je kunt op de website ook oude lessen maken en woordenschatlessen maken.

 

Zing Zo: Op deze website vind je de methode die wij op school gebruiken, hier vind je alle liedjes en filmpjes van de lessen.

Instrumenten spelen: Op deze website kun je spelen op een piano, trompet,drumstel enz.

Kinderen voor kinderen: Op deze website kun je luisteren naar de liedjes van kinderen van kinderen en filmpjes bekijken.

Dancing with kids: Op deze website leer je streetdancen en kan je ook je eigen dans insturen.