Tablet onderwijs

Tablets op de Elout

Sinds januari 2016 maken de groepen 5, 6, 7 en 8 op onze school gebruik van tablets. Het programma dat wij gebruiken op het tablet is Snappet. Dit is een programma waarmee het werk dat de leerlingen normaal in hun schrift maken nu op een tablet kunnen maken. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen meteen weten of zij het antwoord goed of fout hebben en direct feedback krijgen om hun antwoord te kunnen verbeteren. Als leerkracht kun je meteen zien hoe de leerlingen hun werk maken. Daarnaast is er voor de leerkracht de mogelijkheid direct al tijdens de les individuele begeleiding te kunnen geven waar nodig voor een leerling. Een groot voordeel van het werken met Snappet is dat leerlingen adaptief aan de slag kunnen. Dat betekent dat zij op hun eigen niveau kunnen oefenen. Met Snappet kunnen wij beter lesgeven op het niveau van de individuele leerling.

Wat is Snappet?

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor iedere leerling, wordt op eigentijdse wijze onderwijs gegeven. Het tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. De leerlingen verwerken hierop de lesstof van de vakken rekenen, taal, spelling en woordenschat.

Hoe werkt het?

Onze leerkrachten geven de instructie, zoals gebruikelijk, met behulp van het digibord. De opdrachten maakt de leerling echter via zijn eigen tablet en niet meer in een schrift. Het voordeel is dat leerlingen direct feedback krijgen op de gemaakte opgave. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht direct verbeteren.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer live meekijken op het zogenoemde 'dashboard' om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer van de leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje betekent dat het kind er meer dan 1 keer voor nodig had en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever het kind is gevorderd met de lesstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht de opdracht nogmaals uitleggen. Tot voor kort gebeurde dit pas de dag erna.

Hoe zit het met het schrijfonderwijs?

Uiteraard blijven wij aandacht besteden aan het schrijfonderwijs bij ons op school. Een goed handschrift vinden wij namelijk erg belangrijk. Bij diverse vakken wordt er in schriften en werkboeken geschreven.

Zijn de kinderen niet te lang bezig op het tablet?

Op dit moment werken wij met taal, rekenen en spelling aan Snappet.

Wat als een tablet plotseling niet meer werkt?

Iedere klas heeft, afhankelijk van het aantal kinderen in de groep, een aantal extra tablets in de klas. Als een tablet het om wat voor reden dan ook niet doet, loggen de leerlingen op een extra tablet in. Zo raakt er geen lestijd verloren.

Kunnen de leerlingen ook spelletjes spelen op het tablet?

Nee, deze heeft een educatief karakter. Het tablet is zo gemaakt dat het niet mogelijk is om spelletjes te instaleren. Daarnaast is het mogelijk om onder toezicht op internet informatie te zoeken. De leerkracht heeft de mogelijkheid om een internetpagina ‘open te zetten’.

Voor wat voor soort leerlingen is Snappet?

Snappet is voor alle leerlingen want het programma past zijn lesstof aan aan het niveau van de leerling. Dus leerlingen die iets moeilijk vinden krijgen makkelijkere opdrachten en leerlingen die het moeilijk vinden krijgen moeilijkere opdrachten.