Nieuwkomersgroep: I. Ramdien (juf Irice)

I. Ramdien (juf Irice) 

Zo'n 15 jaar geleden ben ik gestart als invalkracht op de Elout.
Daarna ben ik als zorgleerkracht in dienst genomen. Ook het invallen 
in verschillende groepen en het geven van handenarbeidlessen in de
onder- en middenbouw heb ik gedaan. Daarna ben ik groepsleer-
kracht geweest in groep 5 en groep 6. Nu sta ik voor de NK-klas. 
Dit is weer een nieuwe ervaring die ik heb opgedaan. Kinderen
uit verschillende landen leerstof aanbieden om de Nederlandse taal te leren.
Elk kind is uniek en beleeft de NK-klas op zijn /haar manier. Het is spannend
om te zien hoe de buitenlandse kinderen zich in een schooljaar ontwikkelen
en na een jaar verder gaan in het reguliere basisonderwijs. 


Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
E-mail: i.ramdien@bselout.nl